Potrubní díly pro jadernou energetiku

Detail fotografieDetail fotografieDetail fotografie

Pro oblast jaderné energetiky společnost MODŘANY Power zajišťuje výrobu speciálních potrubních komponent, jako jsou například hermetické potrubní průchodky, omezovače švihu a chladiče vzorků.

Hermetické potrubní průchodky

slouží k zajištění hermetického průchodu stěnou hermetického boxu nebo stěnou kontejnmentu hermetické zóny jaderné elektrárny.

Skládá se ze zabudované vnější části, která je kotvena k železné výstuze stěny a zalita do betonu a z vnitřní části, která vede vlastní procházející medium. Podle druhu obložení hermetické stěny může být oboustranně nebo jednostranně hermetická. Všechny hermetizační svary jsou jištěny zkušebními komorami pro zkoušky těsnosti.

Z hlediska potrubního systému, vnějších i vnitřních parametrů je hermetická průchodka vždy dimenzována na maximální možné parametry a to podle norem NTD - NTD - ASI Sekce III nebo ASME, Section III., Division 1/NF

Omezovače švihu potrubních systémů

slouží k zamezení či minimalizaci důsledků švihu přerušeného potrubí na okolní prostředí. Aplikují se v kritických místech potrubních tras, nejčastěji tvarovkách a svarových spojích, kde je nejvyšší pravděpodobnost porušení potrubí gilotinovým lomem. Princip funkce omezovače spočívá ve spojení obou konců potrubí pomocí prstenců a svorníků a v pohlcení naakumulované energie potrubního systému v absorbérech energie tak, aby se reakční účinky nepřenášely do dalších úseků potrubí. Omezovače byly vyvinuty na základě požadavků IAEE (předpis 50-C-D a 50-SG-D4) v rámci programu zvýšení jaderné bezpečnosti JE Temelín.

Chladiče vzorků

se používají například k ochlazení vzorků vody z primárního okruhu jaderných elektráren pro účely zjišťování chemického složení a radiační kontroly, nebo v chemických provozech jako chladiče pro kontinuální měření chemického složení sledovaného produktu.

Chladič je protiproudý výměník tepla typu "trubka v trubce", kde chlazené medium - např. voda z primárního okruhu JE - protéká vnitřní trubkou DN 10, a chladící voda mezikružím mezi vnějším pláštěm DN 32 a vnitřní trubkou. Řazením chladičů je možno docílit požadovaného stupně ochlazení. Podle požadavků zákazníka je možné do výstupní komory chladící vody zařadit jímku pro odporový nebo termoelektrický teploměr.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.