PRODUKTY A SLUŽBY

Detail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografie

Engineering

V oblasti projekce a engineeringu nabízíme svým klientům zpracování kompletní projektové dokumentace navrhovaných systémů nebo jejich dílčích celků, konstrukci speciálních zařízení, zpracování pevnostních výpočtů a napěťové analýzy těles, optimalizaci provozování potrubních soustav. Uvedené činnosti zajišťujeme především pro klasickou a jadernou energetiku, jsme schopni zpracovat projekty i pro teplárenství, petrochemii a ocelové konstrukce.

Projekční služby poskytujeme především v rámci komplexních dodávek, v případě volných kapacit můžeme nabídnout jednotlivé činnosti i samostatně.

Pro menší projekty nabízíme zpracování jednostupňové projektové dokumenatce.

Detail Design
V rámci velkých komplexních projektů nabízíme zpracování Detail Designu, který vzniká na základě zákazníkem předaného Basic Designu (specifikace provozních parametrů, základní 3D model potrubních tras, připojovací místa na ostatní soubory, specifikace hlavních armatur měřicích a odběrových míst)

Zpracování Detail Designu nabízíme dle následující specifikace, buď v plném rozsahu, nebo jednotlivé části samostatně.

- Model 3D spojovacího potrubí
- Realizační dokumentace technologické části (prováděcí projekt)
- Konstrukce vybraných zařízení (nádrže, odlučovače, měřící clony a dýzy)
- Montážní dokumentace
- Pevnostně dilatační výpočty potrubních tras
- Zajištění prováděcích projektů elektro, izolace, měření a regulace
- Dokumentace skutečného provedení
- Návody na uvádění do provozu, obsluha a údržba

Výpočtová průkazná dokumentace, kontrolní a návrhové výpočty
- Výpočty a výpočtové analýzy potrubních systémů
- Výpočty potrubních komponent a uložení
- Výpočty uložení a ocelových konstrukcí

Optimalizace provozu potrubních soustav
- snížení tlakových ztrát
- potlačení jevů vedoucích k nadměrnému čerpání životnosti
- snížení nákladů na obsluhu a údržbu

Konzultační služby a technická pomocKompletní přehled nabídky v oblasti Engineeringu naleznete ZDE.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.