Historie

Detail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografieDetail fotografie

1913 – Ing. Karel Schulz zakládá první strojírenský podnik v Modřanech

26. 7. 1913 – Ing. Karel Schulz založil u Obchodního soudu „Tovární živnost autogenního svařování kovů a výrobu kyslíku a acetylenu“. V modřanské továrně se vyráběl kyslík, acetylen, za studena válcované páskové železo, plynové a nábytkové trubky, lisované zboží a součástky pro jízdní kola. Nově vybudovaný závod se záhy řadí ke špičkám ve svém oboru.
V roce 1936 změnila firma majitele, stává se jím František Pánek, mění se název i nabízený sortiment. Nový majitel se zaměřil na výrobu svařovaných tažených a profilových trubek, dále se zde vyráběla profilová lesklá automatová ocel, pásková ocel, tažený drát, hřebíky, šrouby a technické plyny. Za nacistické okupace továrna pracovala pro německý válečný průmysl. Po válce byl majitel za kolaboraci s fašisty odsouzen a továrna byla znárodněna.


1951 – Samostatný podnik Modřanské strojírny ČKD, národní podnik Modřany

Po znárodnění v roce 1947 byl podnik začleněn do národního podniku ČKD Praha a byla v něm zavedena výroba spojovacího potrubí a armatur pro rozvíjející se těžký průmysl a energetiku.
V roce 1951 vzniká samostatný podnik Modřanské strojírny ČKD, národní podnik Modřany. Postupně dochází k rozšíření sortimentu o redukční a chladící stanice, odlučovače vody a kompenzátory. V padesátých letech společnost realizuje dodávky pro nově vznikající tuzemské elektrárny Poříčí, Hodonín a Mělník, ze zahraničních projektů jsou to čínské elektrárny Liaonin, Nanking a Wang-Ting.


1958 – Zapojení do oblasti jaderné energetiky

Od roku 1958 se Modřanské strojírny aktivně zapojily do vývoje v oblasti jaderné energetiky. Firma se podílela na realizaci experimentální výzkumné základny jaderné energetiky v Bolveci i na výstavbě první československé jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Kromě tuzemska směřovaly dodávky primárního potrubí a speciálních jaderných armatur do elektráren v Sovětském svazu i v dalších zemích tehdejšího socialistického bloku.

1963 – Indukční ohyby

Původní způsob ohýbání trubek plněných pískem je nahrazen pokrokovou metodou indukčního ohýbání. Od roku 1963 se indukční ohyby v Modřanech vyráběly na britském stroji MURRAY. Ve druhé polovině 60. let byl uveden do provozu prototyp ohýbacího stroje EOS 630, který byl vyvinut v Modřanech a na který Modřanské strojírny vlastnily patent.

1965 – SIGMA Modřany

V roce 1965 byla společnost zařazena pod koncern Sigma a dále vystupovala na trhu pod názvem koncernový podnik Sigma Modřany. Pod touto hlavičkou Sigma Modřany bylo dosaženo mnoha významných úspěchů. V oblasti vývoje armatur získala společnost v roce 1973 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zlatou medaili za hlavní uzavírací šoupátko (HUA) DN 500.1993 – Vznik samostatných akciových společností Modřanská potrubní a MOSTRO, a. s.

V roce 1991 byla společnost Sigma Modřany transformována na Modřanské strojírny, s. p. V roce 1993 došlo v rámci privatizace k rozdělení tohoto koncernového podniku a následnému vzniku samostatných akciových společností Modřanská potrubní, a. s., se specializací na výrobu potrubních ohybů a Mostro, a. s., které pokračuje v tradici výroby armatur. V roce 2002 se MOSTRO se stává součástí britsko-ukrajinského koncernu INTECO a většinu své produkce směřuje do Číny na klasickou elektrárnu ShenTou a jadernou elektrárnu Tianwan.


2005 – Modřanská potrubní, a.s. se stává členem investiční skupiny CTY GROUP

Období po nástupu nového majitele bylo ve znamení účasti na obnově klasických elektráren společnosti ČEZ. Kompletní rekonstrukcí prošla nejprve elektrárna Tušimice, v dalších letech byly zahájeny dodávky pro první tuzemský nadkritický blok v Ledvicích, nový paroplynový zdroj v Počeradech a rekonstrukce elektrárny Prunéřov. Pro všechny uvedené projekty je naše společnost hlavním dodavatelem potrubních systémů.


2007 – 2010 Modernizace výrobního zařízení

Velká pozornost byla věnována rozšíření strojního a technologického vybavení, které nám umožnilo zvýšit výrobní kapacity, kvalitu a přesnost zpracování a stejně tak produktivitu práce. V roce 2007 byly ve spolupráci s Výzkumným ústavem ÚJP Praha provedeny v rámci grantu pro využití nových žáropevných materiálů zkušební ohyby a svary materiálu P92, který je prvně použit při výstavbě nadkritického bloku v Ledvicích. Ve stejném roce byla vybudována nová tryskací stanice a kompletní rekonstrukcí prošla ohýbačka PB 1000.
Nejvýznamnějším rokem byl z pohledu investic rok 2010, kdy byl zprovozněn nový indukční ohýbací stroj PB 850 Special od holandské společnosti Cojafex, dále byl uveden do provozu svařovací automat AUTOTIG 600 PC, unikátní novinka, která přispěla ke zdokonalení a hlavně zefektivnění svářečské práce i v náročných podmínkách montáží. Strojní vybavení rozšířily v tomto roce i dvě nové automatické úkosovačky trubek od společnosti BEVEL s.r.o. a pila Herkules 850 od firmy PEGAS GONDA s.r.o. která je schopna průřezu trubky o maximálním průměru 850 mm.

2009 - Podpis smlouvy na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce

V červenci roku 2009 podepsala Modřanská potrubní, a. s. se společností Škoda JS a.s. smlouvu na dodávky potrubních systémů pro reaktorovnu v rámci dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Objemově se v současnosti jedná o naši největší zakázku, realizace je plánována do roku 2015. Na tuto smlouvu navázaly v roce 2010 kontrakty na dodávku potrubních systémů pro strojovnu se společností Slovenské elektrárne a dodávku nerezových potrubních dílů a armatur se společností Královopolská RIA.

2010 – Změna názvu na MODŘANY Power, a. s., dokončení akvizice společnosti MOSTRO, a. s.

Modřanská potrubní mění v roce 2010 název na MODŘANY Power, a. s. a stává se 100% vlastníkem společnosti MOSTRO, a.s. Po letech tak mají obě firmy opět stejného majitele a navazují na předchozí dlouhodobou tradici společných dodávek. Kolem mateřské společnosti MODŘANY Power, vzniká skupina MODŘANY, jejímž členem je kromě MOSTRO také slovenská dceřiná společnost MODŘANY Slovakia.


2013 – Sto let výročí zahájení strojírenské výroby v Modřanech

V roce 2013 oslavila společnost MODŘANY Power sto let od svého založení a od zahájení strojírenské výroby v Modřanech. Děkujeme všem obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a věříme, že i následující léta nám přinesou mnoho dalších společně realizovaných projektů.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.