Přejmenovali jsme se na MODŘANY Power

31.3.2011

S platností od 1. dubna 2011 bude společnost Modřanská potrubní, a.s. vystupovat pod novým obchodním názvem MODŘANY Power, a.s.

K přejmenování dochází v souladu s dlouhodobými strategickými záměry, zejména snahou o komplexní rozšiřování aktivit naší společnosti. S cílem poskytovat našim zákazníkům co nejucelenější nabídku produktů a služeb byla okolo mateřské společnosti vybudována skupina MODŘANY. Jednotlivé dceřiné společnosti, které byly postupně do skupiny začleněny, svou činností a nabízeným sortimentem vhodně doplňují základní nabídku či rozšiřují teritoriální působnost mateřské společnosti. Pro zlepšení přehlednosti bylo v rámci skupiny zavedeno jednotné názvosloví odvozené od tradičního názvu MODŘANY, který provází mateřskou společnost od jejího založení.

V návaznosti na uvedené změny dochází ke změně názvu i u slovenské dceřiné společnosti Modřanské strojírny, s.r.o. na nový obchodní název MODŘANY Slovakia, s.r.o.

Nový název, pod kterým se s námi budete do budoucna setkávat, vyjadřuje na jedné straně tradici a zkušenost, na druhé straně sílu a energii, tedy přesně to, co chceme našim zákazníkům ve svých službách přinášet.

Více se o přejmenování a skupině MODŘANY můžete dozvědět zde

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.