Dodávka pro paroplynovou elektrárnu Počerady

20.4.2011

Akciová společnost MODŘANY Power (do 31.3.2011 Modřanská potrubní) zahájila první měsíc působení pod novým názvem více než úspěšně, a to podpisem významného kontraktu se Škodou Praha Invest, s.r.o. na dodávku spojovacího potrubí pro elektrárnu Počerady – obchodní balíček „OB5 – spojovací potrubí“.

Hodnota uzavřeného kontraktu, jenž zahrnuje projekt, dodávku, montáž potrubních systémů a uvedení díla do provozu, je více než jedna miliarda Kč. Projekt Počerady je pro společnost významný především tím, že se jedná o první realizaci velké paroplynové elektrárny skupiny ČEZ. Celkový instalovaný výkon tohoto energetického zdroje je 840 MW, výrobu energie zajišťují dvě plynové turbiny a jedna turbina parní, která využívá k výrobě energie odpadní teplo z plynových turbin. Toto uspořádání zajišťuje jednak optimalizaci účinnosti, která dosahuje až 57,4%, zároveň jsou paroplynové zdroje oproti uhelným flexibilnější při připojení do sítě, plného výkonu dosáhnou během velmi krátké doby.

Pro společnost Modřany Power představuje uzavření tohoto kontraktu další významnou zkušenost a zároveň důležitou referenci pro expanzi na zahraniční trhy.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.