AKTUALITY

Společnost MODŘANY Power rozvíjí své aktivity na východních trzích a zakládá v Indii výrobní závod

22.5.2014

Společnost MODŘANY Power rozvíjí své aktivity na východních trzích a zakládá v Indii výrobní závodSpolečnost MODŘANY Power rozvíjí své aktivity na východních trzích a zakládá v Indii výrobní závodSpolečnost MODŘANY Power rozvíjí své aktivity na východních trzích a zakládá v Indii výrobní závodSpolečnost MODŘANY Power rozvíjí své aktivity na východních trzích a zakládá v Indii výrobní závod

Ve dnech 5. - 7. 5. 2014 se zástupci společnosti MODŘANY Power zúčastnili mezinárodního veletrhu Power Gen India 2014, který se konal v indickém New Delhi. Jak již sám název Power Gen India & Central Asia napovídá, jedná se o největší energetický veletrh nejen v rámci Indie, ale jeho význam daleko překračuje hranice země, o čemž svědčí velký zájem vystavovatelů. Letošního ročníku se zúčastnilo 150 vystavovatelů ze 45 zemí celého světa.

Účast na indickém Power Genu byla pro společnost MODŘANY Power významná z více důvodů. Indický trh dlouhodobě trpí nedostatkem energetických zdrojů, a proto Indie plánuje do roku 2030 více než zdvojnásobit instalovaný výkon svých elektráren. Pro naplnění tohoto plánu jsou ročně uváděny do provozu nové zdroje o výkonu okolo 20 GW, což je téměř ekvivalent výkonu všech elektráren v České republice. Jedná se tedy o jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících energetických trhů světa. Z uvedeného důvodu a s ohledem na útlum investiční výstavby v evropské energetice se v rámci dlouhodobého strategického vývoje indický a asijský trh jeví jako velmi perspektivní a pro investory i dodavatele se zde otevírají významné příležitosti.

Společnost MODŘANY Power si je všech uvedených aspektů plně vědoma, a proto již několik let usiluje o rozšíření svých aktivit mimo tradiční teritoria střední a východní Evropy a posunutí své činnosti dále na východ. V rámci zvolené strategie bylo po důkladné analýze trhu a dvouletých intenzivních jednáních rozhodnuto založit v Indii společný výrobní podnik, který bude výchozím místem pro celou jihovýchodní Asii.

Partnerem pro jednání se na indické straně stala privátní společnost PTC Industries Ltd. K oficiálnímu podpisu smlouvy o založení společného podniku MODRANY POWER & PTC PIPING SYSTEMS PVT. LTD. došlo na setkání českých a indických společností působících v oblasti vodohospodářství a energetiky, které zorganizovala při příležitosti konání veletrhu Power Gen česká ambasáda ve svém sídle v New Delhi. Podpis smlouvy za přítomnosti velvyslance České republiky v Indii pana Miloslava Staška se stal slavnostním vyvrcholením celého večera.

Společný podnik by měl od roku 2015 zahájit výrobu středotlakých a nízkotlakých potrubních dílů. Výrobní prostory jsou již nyní připraveny v Lucknow, hlavním městě svazového státu Uttar Pradesh, zhruba 400 km od New Delhi.

Obě zakladatelské společnosti mají dlouholeté zkušenosti v oblasti energetického strojírenství a založení společného podniku jim umožní jak vzájemnou výměnu zkušeností, tak přispěje k podstatnému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MODŘANY Power v oblasti komplexních dodávek na indickém i dalších asijských trzích, a to především díky výrobě části produktů přímo na místě a možnosti přímé účasti v tendrech na výstavbu nových klasických i jaderných elektráren na indickém i dalších asijských trzích. V dalších letech bude nově vzniklý společný podnik zároveň sloužit jako výrobní základna pro dodávky vlastních výrobků do třetích zemí.

Vedle již existujících poboček naší společnosti na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině a společného podniku v Bělorusku, tak svoje aktivity posouváme i do Asie a výrazně tak posilujeme naše exportní ambice.

Indický partner PTC Industries Ltd

Privátní společnost s bohatými zkušenostmi, v energetice působí od roku 1963, a ve třech závodech zaměstnává okolo 1000 zaměstnanců. Její produkce zahrnuje dodávky odlitků a obráběných dílů pro energetický průmysl. Společnost má dlouhodobé a kvalitní kontakty na stejné zákazníky, na které cílí jak společnost MODŘANY Power, tak i nově založený společný podnik.

Člen skupiny

CTYGROUP

Cze | Eng | Rus


Všechna práva vyhrazena: MODŘANY Power, a.s.
Webové stránky: NETservis s.r.o.